مشخصات فردی
نام:تکتم بسکابادی و هستی عباسی
تاریخ تولد:1378
جنسیت:زن - مجرد
محل سکونت:تکتم خراسانی و هستی جنوبی